Πρόσκληση 11ης Συν. Ο.Ε. 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Απρίλιος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου ΓΕΛ (ΜΟΥΣΤΑΚΙΟΥ) ΛΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,5 ΣΤΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ