Πρόσκληση 1ης Συν. Ο.Ε. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Ιανουάριος, 2015 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ