Πρόσκληση 1ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για τον Ρουμελιώτη – Φτεριώτη ήρωα Δημήτριο Δημητρέσσα.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για  την προμήθεια βασιλόπιτας για τις ανάγκες εθιμοτυπικής κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας κατά την 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για  την προμήθεια βασιλόπιτας για τις ανάγκες εθιμοτυπικής κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Λαμιεων

Θέμα: Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης εκδήλωσης  παρουσίασης βιβλίου του δημοσιογράφου Χρ. Σωτηρακόπουλου σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο   «ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964».

Θέμα: Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους  2019 του  κληροδοτήματος «Αθηνάς Δημητριάδου» και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  του κληροδοτήματος «Αθηνάς Δημητριάδου»  και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Θέμα: Έγκριση  απολογισμού 2019 του  κληροδοτήματος  «Ξανθής  Θεοδωράκου» και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  του κληροδοτήματος «Ξανθής  Θεοδωράκου»  και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Θέμα: Έγκριση  απολογισμού 2019 κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  του κληροδοτήματος «Κων/νου  Μουστάκα» και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε συνταξιούχο υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων .

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 20 στρεμμάτων στην θέση «Τρόλος»  της  Κοινότητας Θερμοπυλών».

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 74 στρεμμάτων στις θέσεις «Παπαγιάννενα» και «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 15 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Γιούρτια»  στην  Κοινότητα Λειανοκλαδίου

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 1,602 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Κατσαρά»  στην  Κοινότητα Λειανοκλαδίου

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 63 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «πρώην σχολικός κλήρος»  στην  Κοινότητα Φραντζή

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 29 στρεμμάτων που βρίσκεται στην  Κοινότητα Ροδωνιάς και συγκεκριμένα στην θέση «Σχολικό»  του οικισμού Καρυάς

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 5 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 6 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 8 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 9 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 10 αγροτεμαχίου 10,4 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 11 αγροτεμαχίου 5 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια»  στην  Κοινότητα Ανθήλης

Θέμα: Σύσταση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020

Θέμα: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου: «Ανάπλαση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ.  Κομποτάδων»

Θέμα: Περί διαγραφής οφειλών (περιπ. 1δ άρθρο 174 Ν. 3463/2006)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 1ης συνεδρίασης 2020 Ο.Ε.4.5 MB