Πρόσκληση 20ης Συν. Δ.Σ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 11 Νοέμβριος, 2013 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
20η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 : ΄ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER΄ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Θέμα: ΕΞΩΔΙΚΑΤΣΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 2 ΤΟΥ Ν. 2734/99 ΓΙΑΤ Ο ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 41 . 1249/82 ΓΙΑΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. 1579/85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :΄ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ΄

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΄ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ