Πρόσκληση 2ης Συν. Ο.Ε. 2017

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Ιανουάριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. : 50/2016 -51/2016 ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 1/2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 622/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ.ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 185.000,00€

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 856/09-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.818,77 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)- ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 858/09-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.004,45 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)- ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ