Πρόσκληση 32ης Συν. Ο.Ε. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 30ης & 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.600,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.600,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 179.995,13€

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 40.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 80.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 50.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 13.373,81€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ--ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 24.999,07€ ΜΕ ΦΠΑ