Πρόσκληση 7ης Συν. Δ.Σ. 2017

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 10 Απρίλιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ κ.κ. ΚΥΡΙΤΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΄ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1964΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ ΤΟΥ Ε.Π. ΄ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»», ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CYTOP Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κ. ΡΟΥΛΙΑ Ι. & ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑ Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Δ.Ι.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2019

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ΄

Θέμα: ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ