Πρόσκληση 8ης Συν. Δ.Σ. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Ιούνιος, 2014 - 19:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 282/2014 Α.Δ.Σ.

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

Θέμα: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4257/14-04-2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Λ. ΣΕ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ΄ Τ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δ.Λ.

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΕΚΥΕΩΝ ΣΕ Κ.Χ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ