Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 30 από 38
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
13 311 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ΄ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 309 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓ¨ΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 308 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 307 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΩΝ΄ , πρώην Δ.... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 306 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 305 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ΄ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 304 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 303 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 302 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 301 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ - ΚΑΛΥΒΙΑ) ΄ ΓΙΑ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 300 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΟΥ (Ο.Τ.Γ476α) ΣΤΗΝ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 299 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 298 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΙΚΑ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 297 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 296 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 295 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 294 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 512/11-11-2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΄ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 293 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ-... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 292 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ - ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,... Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 291 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 290 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ¨Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ ΣΤΟ Γ΄ ΚΑΠΗ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 289 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 288 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 287 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ LEADER Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 286 ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΛΟΡΑΧΗ - ΙΣΙΩΜΑΤΑ - ΤΣΑΜΑΔΙ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 285 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 127/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 123/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 283 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 120/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
13 282 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 114/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ Δευ, 29/07/2013 περισσότερα

Σελίδες