Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 8 από 8
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
11 64 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.73644/09-10-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 65 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.6182/5-2-2010 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 66 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.82852/28-11-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 61 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.82852/28-11-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 67 ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22398/13-07-2001 ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 62 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.20497/26-03-2013 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 68 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) Δευ, 23/09/2013 περισσότερα
11 63 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.26813/19-04-2013 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Δευ, 23/09/2013 περισσότερα