Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 3 από 3
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
3 21 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.58382/24-07-2012 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ΄ Πέμ, 21/03/2013 περισσότερα
3 19 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.43042/4-10-2007 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄ Πέμ, 21/03/2013 περισσότερα
3 20 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.60954/09-10-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 21/03/2013 περισσότερα