Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης έτους 2014

Προβολή 1 - 30 από 75
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 196 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 195 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 194 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 193 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 192 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΔ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 191 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 190 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ..ΤΜ.Ν.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΔΕΛΦΙΝΟΥ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 189 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΣΕ ΧΩΡΟ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 188 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 187 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 186 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 185 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 184 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 183 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 182 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 181 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 180 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 179 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 177 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 176 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 174 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠ. ΚΟΥΝΟΥΠΗ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 170 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 169 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 168 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
4 167 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ΄ Δευ, 31/03/2014 περισσότερα

Σελίδες