Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης έτους 2014

Προβολή 1 - 30 από 53
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 135 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 134 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 133 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 132 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ΄ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 130 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 129 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ΄ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 128 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 127 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 126 ΕΓΚΡΙΣΗ 9ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 125 ΕΓΚΡΙΣΗ 8ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 124 ΕΓΚΡΙΣΗ 7ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 123 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 122 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗς ΈΚΤΑΣΗΣ (... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 121 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 120 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 119 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 118 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 117 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 116 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 115 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 114 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 113 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 112 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 111 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 110 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 109 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 108 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 107 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
7 106 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Τρί, 18/02/2014 περισσότερα

Σελίδες