Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 22 από 22
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 35 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 34 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 583/13-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 33 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 32 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 31 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 30 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 29 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 28 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 27 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 26 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 25 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 24 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ. Χ. ΣΤΟΝ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 22 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 21 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 922/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 20 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 923/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 19 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 924/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 18 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 920/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 17 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 921/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 16 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ.-ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΠΛΗΡΩΜΗ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 14 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα