Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 20 από 20
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
8 109 Tροποποίηση της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ ως προς την διάρκειας μίσθωσης , απ ευθείας εκμίσθωσης ακίνητου... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 104 Απευθείας μίσθωση ακινήτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, για τη στέγαση των 1ου , 2ου , 4ου , 8ου... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 120 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5. Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 115 Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΄Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας΄ Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 110 Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 76/25-2-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 105 Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 121 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης». Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 116 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ΄Κατασκευή... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 111 Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 106 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 122 Παράταση προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα». Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 117 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 112 Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 107 Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνσης Πυροσβεστικής Ν.Φθιώτιδας για... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 123 Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 118 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ΄Ανάπλαση... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 113 Μη έκδοση άδειας λειτουργιάς Δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 108 Περί «Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ανθήλης στα πλαίσια του άρθρου 196... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 119 Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας» Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 114 Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στο Δήμο... Παρ, 22/05/2020 περισσότερα