Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 11 από 11
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
35 362 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020» Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 368 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 363 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06 Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 358 Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 364 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 359 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 365 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξη... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 360 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή Θερμοπύλες –... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 366 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 361 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής, Hercules Mountain... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 367 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για... Τρί, 08/09/2020 περισσότερα