Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 12 από 12
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 40 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 41 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση βατότητας Κοινοτικών... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 42 Εξειδίκευση πίστωσης για την Εκπαιδευτική ημερίδα «H εκπαίδευση ως επένδυση στον άνθρωπο» προς... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 43 Εξειδίκευση πίστωσης για την Προμήθεια βασιλόπιτας για την εθιμοτυπική κοπή πρωτοχρονιάτικης... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 44 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίας δικηγόρου. Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 45 Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 46 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικου- Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: « Αναπλάσεις πλατειών... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 47 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου» Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 48 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 49 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 50 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 51 Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Τρί, 28/01/2020 περισσότερα