Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 26 από 26
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 61 Εξειδίκευση πίστωσης για την προβολή του Δήμου σε ειδική έκδοση της LiFO Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 62 Oρισμός μελών επιτροπής διενέργειας / επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 63 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 64 Κατακύρωση ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου του Κέντρου... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 65 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 66 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου των Λαμιωτών δημιουργών,... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 67 Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 68 Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση βραδιάς- αφιέρωμα στο μουσικό δημιουργό... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 69 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 70 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 5/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 71 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 130/2019 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 72 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 73 Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 74 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 75 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 76 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 77 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 78 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 79 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 80 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 81 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 82 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 83 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 5 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 84 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 6 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 85 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου έκτασης... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 86 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 20 στρεμμάτων... Τρί, 11/02/2020 περισσότερα