Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
14 177 Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, λόγω της εκ παραδρομής μη... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 176 Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή, λόγω της εκ παραδρομή μη... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 175 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 174 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 173 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 172 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 171 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 170 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 169 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 34/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 168 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 167 «Παροχή τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων, με τη διαδικασία της... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 166 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 165 Έγκριση της αριθ. πρωτ.: 14494/10-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Τρί, 14/04/2020 περισσότερα