Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 12 από 12
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
36 379 Παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» συμβατικού ποσού 22.... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 374 Εξωδικαστικός συμβιβασμός λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών από κάδο απορριμμάτων – Σχετ. η υπ’ αριθμ... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 369 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α8/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 380 Έγκριση 4ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια «... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 375 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 370 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020». Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 376 : Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακυρωση συμβασης του έργου : «... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 371 Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.167,36 ευρώ από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 377 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - ΟικονομικήΠροσφοράς και Ανακήρυξης... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 372 ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020 Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 378 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού- κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 373 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 8464/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου... Τρί, 15/09/2020 περισσότερα