Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 52 Ανάκληση της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου έτους οφειλής... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 53 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 54 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 55 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 127/2019 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 56 Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 57 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 58 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου Ανέγερσης μνημείου επισκόπου... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 59 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 60 ΄Εγκριση 1ου και 2ου πρακτικού άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15... Τρί, 04/02/2020 περισσότερα