Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 19 από 19
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
13 146 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 147 : Έγκριση της αριθ. πρωτ. 13979/02-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 148 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 149 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 150 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 8/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 151 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 15/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 152 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 16/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 153 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 17/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 154 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 18/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 155 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 156 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 47/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 157 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 158 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) «... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 159 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια «... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 160 Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 161 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 162 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 163 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 164 Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος Κων/νου Μουστάκα Υ/3ου ΓΕΛ «ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»... Τρί, 07/04/2020 περισσότερα