Περιήγηση στην πόλη του σήμερα με τα μνημεία του χθες (Διπλ. Αντωνίου Δήμητρας)