Η ιστορία & ο πολιτισμός της Υπάτης

Εκτυπώσιμη μορφή

Ένα κομμάτι της ιστορίας του λαού μας γεμάτο από γεγονότα μεγάλης ιστορικής σπουδαιότητας είναι και η ιστορία της Φθιώτιδας. Ιστορία γραμμένη με την ηθική δύναμη, την αρετή, την τόλμη και την παλικαριά των Φθιωτών. Ακριβό και ματωμένο κεφάλαιό της η ιστορία της Υπάτης.

Υπάτη, τα Ύπατα του Σταγειρίτη φιλόσοφου Αριστοτέλη, < Νέαι Πάτραι > των Βυζαντινών,  Πατρατζίκι της Τουρκοκρατίας και η Νιόπατρα του δημοτικού τραγουδιού, έχει πλούσια παράδοση ανδρείας και πνεύματος. Κάθε καπνισμένη γωνιά της διηγείται και μια ιστορία, "σε ελέγχει η πέτρα που κρατείς, και κλεί φωνή κι αυτή". Ο τόπος τούτος είναι φορτωμένος από μνήμες ιστορικές, που ρίχνουν βαριά την σκιά τους πάνω μας.

Ηρώων θρέπτειρ' εναρηφόρε ποτ' αγώνων
σον κλέος εις τοιούσδ' άνδρας, έχεις ΥΠΑΤΑ
.

ΥΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ

Οι ιστορικοί τίτλοι της Υπάτης είναι παλαιοί και σημαντικοί. Τα σχετικά με την κτίση και την παλαιά πόλη είναι άγνωστα. Πάντως το υψηλόν ( ύπατον) και το οχυρόν της θέσης της νωρίς θα τράβηξαν την προσοχή των πρώτων κατοίκων της Βορειοδυτικής περιοχής του Σπερχειού. Η Υπάτη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας ακόμα και από τα πελασγικά χρόνια.

Τα Πελασγικά τείχη που βρέθηκαν στην ανατολική άκρη της Υπάτης, τα τείχη στη θέση < μάρμαρα> ευνοούν τις υποθέσεις αυτές. Η οχυρή ακρόπολη της Υπάτης ήταν ο χώρος όπου έλαβαν χώρα γεγονότα σημαντικά για την ιστορία της Ελλάδας. Η οχύρωσή της από πάντα ήταν φροντίδα και μέλημα και για τους Αινιάνες, για τους Ρωμαίους, για τους Βυζαντινούς, για τους Καταλανούς, για τους Τούρκους.