Πολιτική και Αποποίηση ευθυνών

Εκτυπώσιμη μορφή

Ορισμός

Το Ημερολόγιο εκδηλώσεων είναι ένα εργαλείο των χρηστών της ιστοσελίδας του Δήμου, που παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες, να δημοσιεύουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε μια κοινή θέση, ώστε να είναι ορατά από το ευρύ κοινό.

Γενικά

Το Ημερολόγιο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό σε μια κοινή θέση για να δημοσιεύονται προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Η υποβολή των εκδηλώσεων από τους δημότες αποτελεί και συμμετοχή τους σε ένα περιορισμένο δημόσιο φόρουμ.

Όλες οι εκδηλώσεις, που υποβάλλονται στο Ημερολόγιο, αποτελούν αντικείμενο δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο, που κρίνει, ότι παραβαίνει τους ισχύοντες Νόμους.

Αποδεκτές Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις, που υποβάλλονται στο Ημερολόγιο και περιέχουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές περιεχομένου, δεν δημοσιεύονται:

  • Άσχημη φρασεολογία ή περιεχόμενο
  • Περιεχόμενο, που προωθεί, ενισχύει, διαιωνίζει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, την ηλικία, τη θρησκεία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνότητα, σωματική ή πνευματική αναπηρία ή γενετήσιο προσανατολισμό
  • Σεξουαλικό περιεχόμενο ή σχετικούς συνδέσμους 
  • Διεξαγωγή ή ενθάρρυνση παράνομων δραστηριοτήτων
  • Πληροφορίες, που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την τάξη και ασφάλεια του κοινού
  • Περιεχόμενο, που παραβιάζει έννομο συμφέρον ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου μέρους.

Συνεχιζόμενες εκδηλώσεις

Συνεχιζόμενες εκδηλώσεις μπορούν να αναρτηθούν στο Ημερολόγιο έως και ένα έτος από την τρέχουσα ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης. Οποιεσδήποτε συνεχιζόμενες εκδηλώσεις υποβάλλονται στο Ημερολόγιο και εκτείνονται πέρα από ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης, δε θα δημοσιεύονται.

Τοποθεσία Γεγονότος

Οι εκδηλώσεις, που δημοσιεύονται στο Ημερολόγιο, θα πρέπει να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαμιέων. Εξαιρέσεις σε αυτή την πολιτική επιτρέπονται μόνο κατά την κρίση του διαχειριστή του Ημερολογίου.

Αναγνώριση του συγγραφέα

Η υποβολή εκδηλώσεων για δημοσίευση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά επώνυμα (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου). Ανώνυμη υποβολή δεν επιτρέπεται.

Μετριοπάθεια

Όλες οι εκδηλώσεις θα εποπτεύονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή, ο οποίος τις εξετάζει και τις εγκρίνει ανάλογα με τη συμμόρφωσή τους με τα αποδεκτά πρότυπα.

Εκδηλώσεις, που υποβάλλονται για δημοσίευση και ανάρτηση στο Ημερολόγιο, θα εξετάζονται κατά τις εργάσιμες ώρες (από 8:00 π.μ. - 15:00) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Στοιχεία, που υποβάλλονται μετά τις εργάσιμες ώρες τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα, θα εξετάζονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Αποποίηση ευθυνών

Το Ημερολόγιο εκδηλώσεων παρέχεται ως υπηρεσία στους δημότες, τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης. Αν και το ημερολόγιο εποπτεύεται για τα αποδεκτά γεγονότα, ο Δήμος Λαμιέων δεν εγκρίνει ούτε και επαληθεύει τις πληροφορίες, που περιλαμβάνονται. Εάν μια καταχώρηση περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα, που δεν τελειώνει σε lamia-city.gr, ο Δήμος δεν ελέγχει το περιεχόμενο, ούτε και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου. Ο Δήμος Λαμιέων δηλώνει ρητά, ότι δε διασφαλίζει την αυθεντικότητα, την ακρίβεια, την καταλληλότητα, την ασφάλεια της σύνδεσης, την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο διασυνδεδεμένων με αυτές. Επισημαίνεται η προσοχή του κοινού κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε άγνωστη ιστοσελίδα.