Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 30 από 71
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
10 346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 345 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 344 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 343 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 342 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 341 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 340 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 336 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 335 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 334 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ Δ.Λ.΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 333 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – Π.Π.». Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 332 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 331 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 330 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 329 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 328 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΟΥ Α.Π.Ε ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 327 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 326 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Συγκριτικού) Πίνακα της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 325 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ: «ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 324 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 323 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ & Κ.Χ.΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 322 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 321 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ) ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ)... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 320 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ) ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ)... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 319 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 318 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 317 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα

Σελίδες