Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 241 - 270 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 15/06/2024
Π.χ., 15/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
4 34 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 32 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 40 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.31218/11-06-2010 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
4 35 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠ ’ΑΡΙΘ.43042/4-10-2007 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 01/03/2012 περισσότερα
11 66 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 61 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 67 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ &ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 62 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 68 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ" Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 63 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 64 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ &ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
11 65 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 07/03/2012 περισσότερα
4 37 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 38 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 33 ΠΡΟΕΓΡΚΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΣΤΑΚΗΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 39 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΣΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 34 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 40 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 35 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 41 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
4 36 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΝΤΖΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 12/03/2012 περισσότερα
12 71 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ)ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 75 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 72 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 73 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 74 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 69 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 70 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ)ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
5 46 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 57 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα

Σελίδες