Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 721 - 750 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/02/2024
Π.χ., 29/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
3 52 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της αποδοχής... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 63 Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 31 Αδελφοποίηση του Δήμου Λαμιέων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 47 Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 58 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 42 Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων -... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 37 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 53 Ορισμός Προέδρου και Μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 64 Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Συντήρηση... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 32 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων για την συμμετοχή στις Γενικές... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 48 Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων και αποξήλωση κουβουκλίου Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 59 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές αποδυτηρίων και... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 43 Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Επιτροπή Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 38 Κατάπτωση εγγυητικών μισθωτικών συμβάσεων Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 54 Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 65 Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 33 Ορισμός Προέδρου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 49 Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 60 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 44 Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 11 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων, Μετεώρων 26-Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 6 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων, Καλύβα Μπακογιάννη 7-Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 12 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων, Ανδρούτσου 24-Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 7 Λήψη απόφασης για την εκ νέου μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 13 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων, Αντικύρας 28-Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 8 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων , Πλατεία Ελευθερίας 3-Ισόγειο-Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 14 Ενημέρωση για Κυκλοφοριακά Προβλήματα της Κοινότητας Λαμίας. Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 9 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων,Πλατεία Ελευθερίας 3-1ος Όροφος -Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 15 Προγραμματισμός Συνελεύσεων σε Συνοικίες της Κοινότητας Λαμίας. Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 10 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων, Έσλιν 51-Λαμία Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα

Σελίδες