Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 871 - 900 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 30/06/2024
Π.χ., 30/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
1 3 Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια βασιλόπιτας για τις ανάγκες εθιμοτυπικής κοπής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
1 19 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
1 14 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
1 30 Σύσταση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
1 1 Ενημέρωση – συζήτηση - λήψη αποφάσεως επί της πρότασης της Κυβέρνησης, σχετικά με τη φιλοξενία... Δημοτικό Συμβούλιο Σάβ, 11/01/2020 περισσότερα
45 413 Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 416 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ προϋπολoγισμού μελέτης 186.218,... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 417 Διαγραφή οφειλών Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 3752/2018... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 409 Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης Οικονομικού έτους 2020. Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 410 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 414 Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1605/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 411 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 415 Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1604/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 412 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
21 497 Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 513 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων για κατάρτιση Μητρώου προσώπων, μέλη των διαγωνισμών των... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 492 Περί αποδοχής διακοπής της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και Βικτωρία Τσιώρη Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 508 Χρήση του υπ ΄αριθμ. ΚΗΗ 7077 λεωφορείου για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021 - 2022 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 523 Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή κόμβων Λαμίας» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 503 Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 518 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 498 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 493 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό X, του Υπουργείου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 509 Εκμίσθωση ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 524 Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 504 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 519 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή έργων αποστράγγισης και... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 499 Απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 514 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα στην... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 494 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 56, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα

Σελίδες