Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10411 - 10440 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
7 73 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.48781/15-11-06 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 79 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΣΟΧΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 74 ΕΙΣΗΣΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 75 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 70 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΛΕΟΝΤΑΡΗ Μ.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 76 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΟΥΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 71 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 122 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΚΑΛΥΒΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 117 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 112 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 123 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ1018 ΣΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 118 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 113 ΑΣΚΗΣΗ Η΄ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 124 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ977 ΣΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 119 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 114 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΑΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 125 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 120 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 115 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ &ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 126 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 121 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 116 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
17 106 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 107 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 102 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 97 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 108 ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 103 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 98 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα

Σελίδες