Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10561 - 10590 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/06/2024
Π.χ., 20/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
13 82 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 78 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 79 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 80 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 81 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
14 76 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 16/03/2012 περισσότερα
14 77 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 16/03/2012 περισσότερα
5 49 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.42/12 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 44 ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Α. ΣΑΜΑΡΑ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 60 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 55 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 50 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.712/11580/4Α/1984 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 45 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 61 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 56 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 51 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.51095/1-10-10 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 46 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 57 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 52 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.32180/15-07-08 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 47 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 58 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 53 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.21970/11-05-2009 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 48 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.56590/6-7-2011 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 59 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 54 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.23/12 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
12 75 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 74 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
12 69 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα

Σελίδες