Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/03/2023
Π.χ., 28/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
3 28 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
3 23 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΝΑΝΟΥ ΓΚΟΛΦΩ-ΜΑΡΙΑΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
3 28 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.7271/04-02-2011 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 23 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.46693/17-11-03 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 29 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22057/9-6-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 24 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ , ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.49905/14-12-2004 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 30 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ. ΒΛΑΧΟΥ (ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 81-83... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 25 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.17578/12-05-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 31 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 26 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29022/26-6-08 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 21 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 6/12 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 634/2003 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 27 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.5270/15-02-2006 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 22 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.26228/5-6-07 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
8 42 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα
8 38 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα
8 39 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα
8 40 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα
8 41 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα
2 12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 18 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33259/25-06-2009 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 2... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 19 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ κ. ΒΛΑΧΟΥ (ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 81-83,... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 20 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 15 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.73563/26-9-11 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 10 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 16 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.8976/21-3-02 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 17 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.35531/20-5-2011 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
7 37 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα

Σελίδες