Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 1 - 30 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/03/2023
Π.χ., 28/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
17 380 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
1 16 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
6 78 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
19 255 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/10/2020 περισσότερα
5 131 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
1 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
4 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 227/2013 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 10 ΣΤΡ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
12 156 έγκριση της αριθ. 4/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΄συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
18 378 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
10 129 Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
13 274 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
7 88 Περί ονομασίας ανωνύμων οδών της Τ.Κ. Ροδωνιάς (οικισμός Καρυάς) και της Τ.Κ Φραντζή Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
16 436 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
10 193 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 45 ΑΤΟΜΩΝ (2ΜΗΝΟ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
15 390 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
13 286 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
5 77 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 206 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 14/04/2014 περισσότερα
18 544 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
3 113 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
17 497 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
13 284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 26/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
11 253 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑΣ ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 01/06/2017 περισσότερα
4 109 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Κυρ, 05/03/2017 περισσότερα
6 76 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για εκ νέου απευθείας ανάθεση σε... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
3 30 Α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
19 448 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
13 359 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ" ΠΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
1 22 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
21 511 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα

Σελίδες