Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10561 - 10590 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/02/2024
Π.χ., 27/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
38 447 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
53 638 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/12/2020 περισσότερα
18 231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
31 367 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/07/2017 περισσότερα
50 558 Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
25 298 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
29 214 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
19 134 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 περισσότερα
45 546 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
28 264 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΑΛΩΝΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/08/2013 περισσότερα
23 310 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
17 230 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
37 285 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/09/2012 περισσότερα
7 58 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 περισσότερα
7 81 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
48 527 Aποδοχή ποσού 326.596,52€ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν από την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
16 301 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
37 584 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 55,3... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
28 373 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
27 347 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ- ΠΡΟΫΠΟΛ. 2.800... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/07/2015 περισσότερα
23 268 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 90.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/05/2017 περισσότερα
24 316 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
40 353 Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης για την προμήθεια : «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
27 338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
10 54 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2012 περισσότερα
4 29 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
32 265 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός πόλης Λαμίας». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
3 35 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
5 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/02/2018 περισσότερα
35 366 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα

Σελίδες