Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10561 - 10590 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/03/2023
Π.χ., 20/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
28 357 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
46 498 Περί Λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19 -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
21 154 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2019 περισσότερα
42 448 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 93/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
9 69 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/03/2019 περισσότερα
22 289 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ- Α'ΦΑΣΗ (ΙΙα) (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 19/06/2015 περισσότερα
35 360 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή Θερμοπύλες –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
33 350 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 4 στύλους και 4 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
15 214 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2015 περισσότερα
26 281 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
12 167 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2015 περισσότερα
21 228 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
42 469 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.000,00 € ΜΕ Φ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
6 67 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
27 338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
25 295 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
46 577 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
11 238 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
39 621 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
42 497 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
18 194 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 09/05/2018 περισσότερα
7 120 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
37 606 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
40 478 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
10 114 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
5 62 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
35 398 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/08/2017 περισσότερα
4 23 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/01/2018 περισσότερα
34 311 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/09/2013 περισσότερα
32 506 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα

Σελίδες