Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10591 - 10620 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 15/04/2024
Π.χ., 15/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 44 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
5 60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
19 274 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
44 481 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
16 203 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
42 440 Διαγραφή οφειλών «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.3752/2018... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
33 343 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης-θεατρικής παράστασης- «ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ» Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
39 628 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
9 168 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
38 613 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 20 τ.μ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
7 88 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
23 263 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2018 περισσότερα
12 70 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ)ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
16 169 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
19 210 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/05/2018 περισσότερα
11 130 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2018 περισσότερα
4 42 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 36 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
8 100 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 7/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
40 299 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2012 περισσότερα
40 477 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
13 285 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
35 397 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/08/2017 περισσότερα
8 66 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
40 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ (10η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
37 509 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
38 423 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2018 περισσότερα
45 502 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
32 367 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/08/2018 περισσότερα
20 175 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα

Σελίδες