Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 48 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/02/2018 περισσότερα
48 619 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/11/2017 περισσότερα
44 546 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
38 448 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
31 368 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/07/2017 περισσότερα
23 269 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΜΕ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/05/2017 περισσότερα
10 87 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 21-2-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21/2/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 03/03/2017 περισσότερα
16 169 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
7 68 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
50 608 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 28/12/2016 περισσότερα
44 528 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 43η/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
31 410 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
36 455 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
19 271 ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
13 160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 13/04/2016 περισσότερα
16 200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
8 108 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
45 700 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.673/2015 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
39 543 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
30 405 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
34 473 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
25 321 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24ης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 περισσότερα
24 307 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
10 135 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
3 36 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥ)... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
7 96 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
40 653 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
35 550 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
28 439 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
16 331 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα

Σελίδες