Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/03/2023
Π.χ., 29/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
42 608 EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
5 45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
39 561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
37 508 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
30 421 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 711/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
16 193 Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών δερμάτινων κουτιών με φωτογραφικές καρτολίνες Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
26 335 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.174,... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/07/2015 περισσότερα
50 561 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
44 472 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
19 250 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα
39 423 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
18 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
13 173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν. 3 ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3 ΤΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
31 333 'Eγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
24 264 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
17 211 Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
7 97 Εισήγηση στο Δ. Σ. για Αναμόρφωση του ΟΠΔ του Δήμου έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
4 47 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 περισσότερα
1 14 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
40 352 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συμπληρωματικά έργα... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
43 706 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/2014 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
32 264 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
26 187 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
14 102 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 08/04/2019 περισσότερα
11 243 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
3 22 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/01/2019 περισσότερα
36 566 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
7 125 ΕΓΚΡΙΣΗ 8ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
35 558 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
44 539 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα

Σελίδες