Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/03/2023
Π.χ., 27/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 70 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
5 92 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
15 376 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
13 353 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ - Γ ΦΑΣΗ Α)ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
22 343 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 13/08/2018 περισσότερα
25 419 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
8 275 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Λ. ΣΕ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
31 552 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
4 186 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
3 99 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2014 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
16 374 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
12 196 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
9 294 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
15 229 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
7 214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
6 102 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
4 134 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 54 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
18 367 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 14/09/2017 περισσότερα
4 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧ/ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
13 301 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
27 554 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
6 133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
3 85 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
1 39 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (Ε.Χ.Σ) ( ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ- ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
18 538 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
15 454 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
12 370 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
19 471 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
17 382 ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα

Σελίδες