Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/12/2022
Π.χ., 04/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
14 182 Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του FABULOS Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
11 134 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΄Συνδέσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α.. Ν.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
1 5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ,ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
19 309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
23 347 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 10.000€ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
31 558 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
18 301 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
12 202 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ -... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
15 235 ΕΓΚΡΙΣΗ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
16 259 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 31/05/2018 περισσότερα
4 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
27 560 ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. TEBA 2014-2020. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
16 358 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
16 369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY :΄ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
11 265 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
13 272 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
17 397 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
8 204 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ΄ (Α.Μ. 4/2016) Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
12 323 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
6 133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
11 271 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
5 68 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
9 237 Ν. 4321/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ α΄ ΚΑΙ β΄ ΒΑΘΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
1 10 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
18 535 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ΄, πρώην... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
17 488 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
5 148 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ Ο.Α.Ε.Δ-Κ.Ε.Τ.Ε.Κ Λαμίας (ΡΑΝΤΖΑ ΝΤ.) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 91 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
18 509 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ.Υ. ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
3 60 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα

Σελίδες