Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 331 - 360 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 06/12/2023
Π.χ., 06/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 352 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
3 94 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
10 295 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
5 139 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 82 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ κ. ΚΑΛΙΟΠΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑ- ΠΟΛΙΤΗ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
13 291 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
1 11 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Κ. ΛΙΤΣΑ, ΠΡΑΤΗΛΑ, ΜΩΡΑΪΤΗ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
4 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ :΄ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
8 229 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
16 391 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
21 509 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
19 442 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
6 162 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
8 181 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06) Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
19 465 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 46 Προσθήκη ένταξης τοπικών φορέων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
15 486 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
19 551 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (11η) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα
17 372 Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
13 402 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 36.616.01 € ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΗΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
4 149 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
1 24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 88/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
2 69 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ, ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
21 505 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
4 113 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
18 376 Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
2 58 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
1 46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
18 504 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
8 144 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ. 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα

Σελίδες