Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 331 - 360 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/06/2023
Π.χ., 29/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
23 370 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
19 331 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
27 448 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
4 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ :΄ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
18 515 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
17 468 ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
9 296 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
31 539 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
4 111 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
7 216 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
24 392 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
17 228 Ορισμός του αριθμού υπάλληλων που θα φέρουν τη στολή δικυκλιστών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
1 31 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
11 138 Έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας, «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
14 185 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
15 219 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
12 185 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
8 105 Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
6 92 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
17 386 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ , ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟΥΡΕ ΛΙΝΝΕP Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
19 473 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 54 Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
16 322 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
11 262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
12 313 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ & ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
22 610 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
18 546 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
12 379 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
15 462 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
13 290 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα

Σελίδες