Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 451 - 480 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/09/2023
Π.χ., 28/09/2023
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 2 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 26/01/2018 περισσότερα
1 3 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/01/2015 περισσότερα
1 5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ,ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
1 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
2 9 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 17/02/2014 περισσότερα
2 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 54 ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 73 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ -ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 15 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 70 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,“ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 12 Διαδικασία πρόσληψης και προσόντα υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 27 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 94/10) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 89 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 86 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 18 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.70820/27-09-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 28 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 15 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
2 43 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015 - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 52 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 20 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 64 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22992/4-5-2016 ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 8 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 34 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΣΕΓΔΙΤΣΑ Π.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 22 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 102.... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 34 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΣΤ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 68 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 4 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΕΡΓΑΣ Θ.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα

Σελίδες