Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 631 - 660 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/02/2024
Π.χ., 29/02/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 5 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων Τοπικά Συμβούλια Δευ, 03/02/2020 περισσότερα
2 92 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 23 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 22 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 35 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΣΤ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΛΑΜΙΑΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 60 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.23659/18-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ,ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΟΕ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 17/02/2014 περισσότερα
2 14 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 67 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 76 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 541/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. , ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΛ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 56 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΄ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 13 ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 7 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (GEORGIEVA I.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 83 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-01-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/ΞΙΑΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 92 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 72 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (ΛΕΩΝΙΔΟΥ 13-ΛΑΜΙΑ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 29 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΄ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 26/01/2018 περισσότερα
2 41 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Α. ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 6 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΞΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 45 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 87 ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 17 Συμπλήρωση της αριθμ. 359/2019 απόφασης Δ.Σ. Λαμιέων για πρόσθετο όρο ασφάλειας σχεδίου δανειακής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 45 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα

Σελίδες