Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 751 - 780 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 26 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 26 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΜΠΡΟΥ Μ.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τετ, 18/03/2015 περισσότερα
1 26 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 8 αγροτεμαχίου 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
4 26 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ “POS” Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
5 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΙΚ. ΒΕΛΑΩΡΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 18/04/2013 περισσότερα
4 26 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
1 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
2 26 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
5 26 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 03/07/2014 περισσότερα
3 26 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
2 26 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
3 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Κ.) Τοπικά Συμβούλια Τετ, 15/02/2017 περισσότερα
2 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΤΣΑΤΖΑΛΗΣ Η.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
1 26 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΖΑΒΙΔΑΣ Δ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 22/01/2016 περισσότερα
3 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Μ.) Τοπικά Συμβούλια Τετ, 15/02/2017 περισσότερα
2 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΑΦΟΙ ΤΡ. ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ. & ΗΣΑΙΑ ΔΑΝΑΗΣ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
1 27 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΑΝΗ Ε.-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΟΕ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 22/01/2016 περισσότερα
3 27 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
1 27 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
2 27 Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
3 27 ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ 10814/25-02-2016 κ. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 21/03/2016 περισσότερα
1 27 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
1 27 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
4 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
6 27 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
3 27 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
3 27 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.5270/15-02-2006 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
5 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 18/05/2015 περισσότερα

Σελίδες