Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10681 - 10710 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 06/12/2023
Π.χ., 06/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
40 494 ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 19/10/2016 περισσότερα
39 561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
21 240 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
6 67 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/02/2016 περισσότερα
44 408 Μερική ανάκληση της αριθ. 359/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
37 508 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
19 200 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/05/2017 περισσότερα
39 329 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα , προς τα κληροδοτήματα αυτοτελούς... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
25 301 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
47 573 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ATTICA BANK ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
38 444 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.12/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
16 194 Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
31 364 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 290/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε-ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/07/2017 περισσότερα
21 273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2015 περισσότερα
12 167 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2015 περισσότερα
29 216 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 περισσότερα
44 489 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»ΠΡΟΫΠΟΛ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
20 136 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
33 302 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/09/2013 περισσότερα
35 493 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΣΗ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2015 περισσότερα
44 471 Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
24 212 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/07/2013 περισσότερα
39 422 Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝ εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
11 103 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
14 190 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
3 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/01/2019 περισσότερα
14 205 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 29/04/2015 περισσότερα
29 342 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2018 περισσότερα
19 209 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/05/2018 περισσότερα
11 129 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2018 περισσότερα

Σελίδες