Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 15/06/2024
Π.χ., 15/06/2024
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43 703 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
43 704 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
53 704 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-ΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
45 704 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 705 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
53 705 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ CONTEINER ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
43 705 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΩΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 706 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
53 706 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
43 706 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/2014 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 707 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 707 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 53ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
43 707 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.5212/17-1-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 708 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 708 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
43 708 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.5213/17-1-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
43 709 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 676/2014 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 709 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΜΑΔΑ 1:ΕΙΔΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 709 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΒΡΑΧΑΣ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
43 710 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 710 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 710 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
45 711 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 711 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
43 711 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 712 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 712 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
43 712 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
45 713 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
54 713 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα

Σελίδες