Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 271 - 300 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/04/2024
Π.χ., 21/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 128 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
5 113 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
8 183 ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΜΗ, ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
24 655 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
23 635 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
15 489 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Α.Κ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
19 554 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα
13 405 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Λ. ,ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
5 116 ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
8 253 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
10 332 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
4 60 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
4 103 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 924,00 ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ, ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
16 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
2 50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
14 357 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΄MEGA ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ BAZΑAR΄ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Π.Ε.Λ. ΓΙΑ ΤΟ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 01/10/2014 περισσότερα
15 379 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
1 12 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
21 508 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΒΡΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
19 441 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
3 106 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 4ο ΛΥΚΕΙΟ ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
4 192 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΔ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
13 308 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
11 228 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
11 310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
8 224 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΛΕΠΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
13 362 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
3 107 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 28/02/2012 περισσότερα
1 27 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
17 226 Ενημέρωση - συζήτηση επί των προθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για ενδεχόμενη... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα

Σελίδες