Επιτροπή Ισότητας των Φύλων: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 1 - 3 από 3
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/06/2024
Π.χ., 20/06/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2                 ... Τετ, 27/11/2019 περισσότερα
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Τετ, 05/02/2020 περισσότερα
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Τετ, 12/02/2020 περισσότερα