Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 91 - 120 από 4213
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 02/03/2024
Π.χ., 02/03/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 573 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 573 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 572 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 572 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 571 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ- ΑΠΕ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 571 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ.ΤΟ.Δ.Λ. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕ.ΤΟ.Δ.Λ. – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 570 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΣΙΑΣ (ΜΕΙΩΣΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ 23... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 570 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:58359/5-12-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 569 ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 569 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 568 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 567 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 567 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 566 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 566 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 565 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 565 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 564 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓIΑ ΤΟ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
27 564 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 562 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 561 ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
32 561 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Πέμ, 13/12/2018 περισσότερα
27 560 ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. TEBA 2014-2020. Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
32 560 Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Πέμ, 13/12/2018 περισσότερα
31 559 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 18ΩΡΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ... Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
27 559 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 558 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΤΑ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
31 558 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ... Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
27 557 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα

Σελίδες