Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σεϊμένη Αικατερίνη - Προϊστάμενος Τηλ. 22313-51054
Φαξ 22313-51054
seimeni.katerina@lamia-city.gr
[Π]