Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 30 από 56
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 370 Σύναψη Σύμβασης ΠΑροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 369 Περί ορισμού Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 368 Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 367 Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 366 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 365 Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 364 Περι «διαγραφής χρεών οφειλεών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 363 Περί «διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ακαθαρίστων εσόδων (περιπ.1δ άρθρο 174 ν.3463... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 362 Εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 361 Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο έτους 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 360 Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 359 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων,... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 358 Έγκριη Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 357 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ, έτουσ 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 356 Παράταση προθεσμίας έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναδόχου «... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 355 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 354 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ». Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 353 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 352 Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 351 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 350 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 349 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 348 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 347 Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ. Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 346 Σύνδεση του Χαλκιοπούλειου γυμναστηρίου και του ανοικτού κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 345 Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 344 Παράταση χρόνου ταφής Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 343 Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 342 Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου. Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 341 Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Τετ, 25/09/2019 περισσότερα

Σελίδες