Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 661 - 680 από 680
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
661 Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 32099 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 3/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΝΔΩΛΚ-3ΕΔ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 17/05/2013
Λήξη: Τετ, 29/05/2013
662 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων: προμήθεια ηλ/γικού υλικού πάσης φύσεως λαμπτήρων 
Πρωτόκολλο: 32095 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 50/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 17/05/2013
Λήξη: Σάβ, 15/06/2013
663 Βελτίωση οδοστρωμάτων εθνικών οδών Δ.Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 29388 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 22 
Α.Δ.Α.: ΒΕΝΗΩΛΚ-ΤΒΣ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/05/2013
Λήξη: Τετ, 29/05/2013
664 Διακήρυξη διαγωνισμού της πράξης «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Λαμιέων» 
Πρωτόκολλο: 31033 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/05/2013
Λήξη: Σάβ, 01/06/2013
665 Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ΣΟΧ 2/2013 
Πρωτόκολλο: 30090 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 10/05/2013
Λήξη: Σάβ, 01/06/2013
666 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 26444 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 2/2013 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑ5ΩΛΚ-2ΕΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 18/04/2013
Λήξη: Τετ, 01/05/2013
667 Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας 
Πρωτόκολλο: 24250 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 09 /2012 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑΘΩΛΚ-ΥΑΠ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 10/04/2013
Λήξη: Παρ, 19/04/2013
668 Πρόμηθεια λιπαντικών/αντιψυκτικών/διαφόρων υγρών 
Πρωτόκολλο: 23199 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 1/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑ1ΩΛΚ-Ρ6Ε
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 04/04/2013
Λήξη: Πέμ, 18/04/2013
669 Προμήθεια Εντύπων 3/4/2013 
Πρωτόκολλο: 22856 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 1/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑΞΩΛΚ-ΓΨ5
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 03/04/2013
Λήξη: Τετ, 17/04/2013
670 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2013 
Πρωτόκολλο: 9035 | 2013 
Α.Δ.Α.: ΒΕΔΧΩΛΚ-ΚΤ4
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 19/03/2013
Λήξη: Τετ, 03/04/2013
671 Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρ/σης Συνθηκών Κίνησης 
Πρωτόκολλο: 88566 | 2012
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 21/12/2012
Λήξη: Τρί, 05/03/2013
672 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 
Πρωτόκολλο: 88243 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 3/12 
Α.Δ.Α.: Β4ΜΕΩΛΚ-ΥΓΙ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 20/12/2012
Λήξη: Πέμ, 10/01/2013
673 Προμήθεια εντύπων 
Πρωτόκολλο: 88244 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 1/12 
Α.Δ.Α.: Β4ΜΕΩΛΚ-947
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 20/12/2012
Λήξη: Παρ, 11/01/2013
674 Προμήθεια δύο (2) mini bus 
Πρωτόκολλο: 85158 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 67/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Τετ, 23/01/2013
675 Προμήθεια τροφίμων μουσικού σχολείου 
Πρωτόκολλο: 85028 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 66/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Σάβ, 29/12/2012
676 Προμήθεια τροφίμων παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών 
Πρωτόκολλο: 85031 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 43/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Σάβ, 29/12/2012
677 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
Πρωτόκολλο: 85029 | 2012
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Τετ, 19/12/2012
678 Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 
Πρωτόκολλο: 84647 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 6/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-ΗΞΚ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Σάβ, 15/12/2012
679 Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 84645 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 4/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-27Φ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Πέμ, 13/12/2012
680 Προμήθεια και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού 
Πρωτόκολλο: 84646 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 5/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-ΧΑ0
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Παρ, 14/12/2012

Σελίδες