Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 841 - 870 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
18 547 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
18 547 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ- ΚΑΛΥΒΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
35 547 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
45 547 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 547 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
31 547 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «10ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΄ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CLOUD΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
49 547 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
50 547 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ»... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 547 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 546 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ - Γ ΦΑΣΗ Α)... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
45 546 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 546 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 67051/21-10-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
31 546 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
49 546 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
34 546 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
50 546 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 546 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 546 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
39 545 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
31 545 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
49 545 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2021–Εισήγηση στο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
34 545 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
50 545 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 545 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 545 ΕΓΚΡΙΣΗ 7ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ)Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
18 545 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΚ ΔΑΜΑΣΤΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
45 545 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 544 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 38ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
31 544 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΔΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
49 544 Σύνταξη του σχεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα

Σελίδες